การซื้อ สเปซ ลอตเตอรี่

 • ผู้เล่นสามารถซื้อสเปซลอตเตอรี่ได้ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป

 • สเปซล็อตเตอรี่จะออกผลทุกๆ 10 นาที

 • สามารถตรวจผล สเปซ ลอตเตอรี่ได้ที่ https://poipet.com/auto-lotto

 • สามารถซื้อ ลอตเตอรี่ได้ที่ https://poipet.com/bet/space-lotto

 • เช็คผลและเลขที่ซื้อได้ที่เมนู รายการโพย รายการโพย

เงินรางวัล

 • รางวัล 6 ตัวตรง จ่ายบาทละ 10,000

 • รางวัล 4 ตัวกลาง จ่ายบาทละ 700

 • รางวัล 3 ตัวหน้า จ่ายบาทละ 300

 • รางวัล 3 ตัวท้าย จ่ายบาทละ 500

 • รางวัล 2 ตัวหน้า จ่ายบาทละ 20

 • รางวัล 2 ตัวล่าง จ่ายบาทละ 70

หมายเหตุ

 • *** สามารถรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงที่สุด ได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ***

 • ในระหว่างซื้อของรอบนั้นๆ หากเกิดปัญหาไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ การซื้อครั้งนั้นจะถือว่าเป็น”โมฆะ”และทางบริษัทจะคืนเครดิตเฉพาะทุนให้กับผู้ซื้อ